Blog Damiana Maciąga
RSS
wtorek, 16 kwietnia 2013
Parking zamiast boiska?!

Wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami Oboziska dotarły do mnie niepokojące wieści. Mianowicie w tej dzielnicy trwa budowa tzw. "Pałacu Sprawiedliwości". Pod siedzibę sądów zabrana została duża część terenów zielonych w parku im. Malczewskiego. Już wcześniej mieszkańcy sprzeciwiali się tej inwestycji. A teraz, jak przekazali mi wczoraj mieszkańcy, planowane jest zamienienie jedynego boiska w tym parku na parking dla sądu! O szczegóły zapytałem już prezydenta, wysyłając stosowną interpelację. Treść poniżej. 

Radom, dnia 16.04.2013

Damian Maciąg

Radny Miasta Radomia

INTERPELACJA nr 09/2013

dotyczy parkingu dla sądu w dzielnicy Obozisko

1.       Interpelację kieruję do:

Prezydenta Miasta Radomia, p. Andrzeja Kosztowniaka

2.       Przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji:

Przy ul. Warszawskiej budowany jest Pałac Sprawiedliwości, w którym znajdzie się Sąd Rejonowy oraz wydziały karne Sądu Okręgowego. Pod przyszłą siedzibę sądu została zabrana duża część terenów zielonych w Parku im. Malczewskiego. Mieszkańcy głośno sprzeciwiali się tej inwestycji. Obecnie pojawiły się niepokojące sygnały, jakoby jedyne boisko, które pozostałe w parku, położone w niecce,  jest zagrożone. Podobno, jak powiadomili mnie mieszkańcy dzielnicy, trwają rozmowy nad przebudową boiska na parking przeznaczony głównie dla petentów sądów.  

3.       Pytania i wnioski:

1. Czy trwają rozmowy nad zmianą przeznaczenia boiska?

2. Czy planowana jest przebudowa boiska na parking?

3. Czy zaplanowana liczba miejsc parkingowych, przewidziana w projekcie sądu, jest niewystarczająca do jego obsługi?

Gdy tylko dostanę odpowiedź, niezwłocznie o tym poinformuję. 

 

Ponadto rozmawialiśmy także na temat budżetu obywatelskiego. Główną uwagą jest skromny jego rozmiar. 500 tys. złotych nie jest w stanie zaspokoić potrzeb jednej dzielnicy, a co dopiero całego okręgu. A dla przykładu, takie osiedle jak Obozisko jest w jednym okręgu z: Michałowem, Józefowem, Akademickim, Brzustówką, Gołebiowem II, zachodnią częścią XV-lecia, Wincentowem, Firlejem, Wólką Klwatecką, Wielogórą, Hutą Józefowską, Mleczną, Krzewieniem, Młynkiem Janiszewskim, Kapturem, Koniówką, częścią Zamłynia i Wacynem. Trochę dużo, prawda? Gdy w ten sposób spojrzy się na na te 500 tys. zł, wydaję sie kwotą zdecydowanie za małą...

poniedziałek, 08 kwietnia 2013
Ile kosztuje ta kładka?

O kładkę nad ulicą Szarych Szeregów mieszkańcy postulowali od bardzo dawna. Praktycznie od momentu wybudowania na początku lat 90. szerokiej, dwupasmowej drogi rozdzielającej Obozisko na dwie części. Mimo kilku groźnych potrąceń na przejściu dla pieszych, temat nie był praktycznie zauważany przez władze Radomia. Aż tu nagle w 2010 roku ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. Zapowiedzi były bardzo optymistyczne - kładka miała powstać bardzo szybko. Jednak, jak szybko minęły wybory w 2011 roku, tak szybko minęło również zainteresowanie tą sprawą.

Sprawa jednak tylko przycichła, a nie umarła śmiercią naturalną. I tak w 2012 wystosowałem interpelację w sprawie budowy tej kładki. 

Radom, dnia 07.04.2012 

Damian Maciąg                         

Radny Miasta Radomia

INTERPELACJA nr 12/2012

w sprawie budowy kładki dla pieszych nad ul. Szarych Szeregów                                                

1.                  Interpelację kieruję do

Prezydenta Miasta Radomia, p. Andrzeja Kosztowniaka

 

2.                  Przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji:

W 2010 roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki dla pieszych nad ul. Szarych Szeregów w Radomiu. Dokumentacja została wykonana przez konsorcjum firm: „Sudop Polska”- „Sudop Praha”  za kwotę 91 500 zł.

3.                  Pytania:

  1. Jak długo opracowana dokumentacja pozostaje ważna i na jej podstawie można wykonywać prace budowlane?
  2. Jaki jest szacowany koszt budowy tej kładki?
  3. Czy planowane jest pozyskanie finansowania zewnętrznego do tej inwestycji?

Wizualizacja kładki pieszo-rowerowej nad ul. Szarych Szeregów w Radomiu

Tak ma wyglądać kładka pieszo-rowerowo nad ul. Szarych Szeregów. Gdy powstanie połączy ul. Żwirową z ul. Radosną. 

Odpowiedź była zaskakująca. A właściwie zaskakujący był szacunkowy koszt kładki.

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA   

Pan
DAMIAN MACIĄG
Radny Rady Miejskiej w Radomiu
w Radomiu

Dotyczy: interpelacji w sprawie budowy kładki dla pieszych nad ul. Szarych Szeregów.

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie j/w uprzejmie informuje, że na podstawie informacji przesłanej przez podległy mi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu należy stwierdzić, co następuje;
Ad.1. MZDiK jest w posiadaniu pozwolenia na budowę, które zostało wydane 27.04.2012 r. Pozwolenie jest ważne przez okres trzech lat.
Ad.2. Szacowany koszt budowy kładki wynosi ok. 5 min. zł.

Ad.3. W przypadku zatwierdzenia przez Radę Miejską zadania do realizacji, będzie ono finansowane ze środków własnych Gminy Miasta Radomia. W chwili obecnej brak jest możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

 

W lutym br. wystosowałem kolejną interpelację w sprawie kosztów przygotowania tej inwestycji. 

Radom, dnia 26.02.2013

Damian Maciąg

Radny Miasta Radomia

INTERPELACJA nr 03/2013

dotyczy kosztów przygotowania dokumentacji kładki dla pieszych nad ul. Szarych Szeregów

1.      Interpelację kieruję do:

Prezydenta Miasta Radomia, p. Andrzeja Kosztowniaka

2.      Przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji:

Urząd Miejski w 2010 roku ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej kładki dla pieszych nad ul. Szarych Szeregów. 27 marca 2012 roku zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę.

3.      Pytania i wnioski:

Ile wyniósł koszt przygotowania dokumentacji?

Proszę o uwzględnienie wszystkich czynników, takich jak koszty przygotowania projektu, koszty przeprowadzenia przetargu, koszty uzyskania pozwolenia na budowę i inne, które poniosła Gmina Miasta Radomia w związku z przygotowaniami do przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź była następująca. 

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA   

Pan
DAMIAN MACIĄG
Radny Rady Miejskiej w Radomiu
w Radomiu
 

Dotyczy:  interpelacji w sprawie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej kładki dla pieszych przy ul. Szarych Szeregów.
W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 28 lutego 2013 roku, uprzejmie wyjaśniam:
Z informacji uzyskanej od Dyrektora MZDiK wynika, że koszty jakie Gmina Miasta Radomia poniosła w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej kładki dla pieszych przy ulicy Szarych Szeregów wyniosły 106.750 zł.

Jednocześnie informuję, że pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata.

Można pomyśleć - suche dane. Jednak, gdy porówna się je z wypowiedzią rzecznika prasowego MZDiK w Radomiu, który został zacytowany w artykule "Kiedy pojawi się kładka nad ulicą Szarych Szeregów?" (CoZaDzień.pl, 16.03.2013) sprawa nie wygląda nie wygląda już tak oczywiście:

- Jej przygotowanie kosztowało 91,5 tys. zł. Według kosztorysu, inwestycja pochłonie około 2 mln. zł. Budowa kładki będzie możliwa, gdy pozyskamy na ten cel fundusze zewnętrzne - informuje Dariusz Dębski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Dlaczego podawane są tak różne kwoty? Dlaczego 5 mln zamienia się w 2? Już niedługo będę miał oficjalną odpowiedź Urzędu Miejskiego w tej sprawie, ponieważ wystosowałem kolejną interpelację. Poniżej jej treść. 

Radom, dnia 04.04.2013

Damian Maciąg

Radny Miasta Radomia

INTERPELACJA nr 06/2013

dotyczy różnic w podawanych przez Urząd Miejski
kosztów przygotowania dokumentacji budowy kładki dla pieszych
nad ul. Szarych Szeregów

1.      Interpelację kieruję do:

Prezydenta Miasta Radomia, p. Andrzeja Kosztowniaka

2.      Przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji:

Na interpelację nr 12/2012 z dnia 07.04.2012 roku w sprawie w sprawie budowy kładki dla pieszych nad ul. Szarych Szeregów otrzymałem odpowiedź z dnia 16.05.2012 roku, iż szacowany koszt budowy kładki wynosi ok. 5 mln zł. Ponadto, w odpowiedzi z dnia 07.03.2013 roku, na moją interpelację w sprawie kosztów przygotowań do tej inwestycji została podana kwota 106 750 zł. Jednakże w artykule pt. Kiedy pojawi się kładka nad ulicą Szarych Szeregów?, opublikowanym w serwisie internetowym CoZaDzień.pl z dnia 16.03.2013 roku, podawane są przez rzecznika prasowego MZDiK inne kwoty. I tak koszt budowy kładki to ok. 2 mln zł, natomiast przygotowanie inwestycji kosztowało 91 500 zł.

Ponadto, rozpoczęcie inwestycji uzależniane jest od pozyskania źródeł zewnętrznych.

3.      Pytania i wnioski:

a.       Skąd wynikają tak duże różnice w wycenie kosztów budowy kładki dla pieszych nad ulicą Szarych Szeregów?

b.     Jakie kroki zostały podjęte w celu znalezienia funduszy zewnętrznych na budowę tej kładki?

 


Życzę miłego dnia! 

 P.S. Wiosna idzie!